EUR/EPAL koka palete – 2. šķira (1200 x 800)

Pieļaujama netehniska palešu piesārņošana, ar laiku koks var kļūt tumšāks, ir pieļaujamas plaisas un atlūzumi uz dēļiem un kājiņām, kas neatklāj naglas un būtiski neietekmē palešu izturību (bet ne vairāk kā 2 cm platumā un 20 cm garumā), ar marķējumu EPAL+EUR.

EUR/EPAL koka palete – 2. šķira (1200 x 800)

Pieļaujama netehniska palešu piesārņošana, ar laiku koks var kļūt tumšāks, ir pieļaujamas plaisas un atlūzumi uz dēļiem un kājiņām, kas neatklāj naglas un būtiski neietekmē palešu izturību (bet ne vairāk kā 2 cm platumā un 20 cm garumā), ar marķējumu EPAL+EUR.